Hlavní obsah

vereinigen

Vyskytuje se v

sdružovat: Der Sportklub vereinigt hundert Mitglieder.Sportovní klub sdružuje sto členů.

stmelit se: Die Familie hat sich wieder vereinigt.Rodina se opět stmelila.