Hlavní obsah

tschechisch

Přídavné jméno

Das, podstatné jméno~(s)

Vyskytuje se v

Dichter: ein tschechischer Dichterčeský básník

republika: die Tschechische RepublikČeská republika

být: Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.Praha je hlavní město ČR.

česky: Sprichst du Tschechisch?Umíš česky?

český: tschechische Nationčeský národ

čeština: etw. ins Tschechische übersetzenpřeložit co do češtiny

klenot: ein Juwel der tschechischen Kunstklenot českého umění

mluvnice: die Gesetzmäßigkeiten der tschechischen Grammatikzákonitosti české mluvnice

muzika: tschechische/ethnische Musikčeská/etnická muzika

znění: Der deutsche Film läuft in tschechischer Fassung.Německý film je uváděn v českém znění.

zvláštnost: die Besonderheit/Spezialität der tschechischen Küchezvláštnost české kuchyně