Hlavní obsah

topení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (topné těleso) die Heizung(sanlage)vypnout topenídie Heizung abschaltenústřední topenídie Zentralheizung
  2. (činnost) das Heizen

Vyskytuje se v

dřevo: das Feuerholzdřevo na topení

etážový: die Etagenheizungetážové topení

plynový: die Gasheizungplynové topení

podlahový: die Bodenheizungpodlahové topení

top: das Topmodeltop modelka

ústřední: die Zentralheizungústřední topení

dům: ein Haus mit Zentralheizung und Liftdům s ústředním topením a výtahem

koks: mit Koks heizentopit koksem

rozehřát se: Die bei der Heizung gelegene Schokolade ist zerschmolzen.Čokoláda položená u topení se rozehřála.

stáhnout: die Heizung zurückstellenstáhnout topení

tlumit: die Heizung drosselntlumit topení

topit se: im Geld schwimmentopit se v penězích

vypínat se: Die Heizung wird nachts ausgeschaltet.Topení se na noc vypíná.

dluh: den Buckel voll Schulden habentopit se v dluzích

Kosten: die Kosten für Miete und Heizungvýdaje za nájem a topení

Ofen: den Ofen anheizen(za)topit v kamnech

topení: die Zentralheizungústřední topení