Hlavní obsah

tentokrát

Příslovce

Vyskytuje se v

šlapat: Diesmal musst du zu Fuß gehen.Tentokrát musíš šlapat pěšky.

tip: Dein Tipp war diesmal richtig.Tvůj tip byl tentokrát správný.

tentokrát: Ich rate dir dieses Mal nicht.Tentokrát ti neporadím.