Hlavní obsah

tábor

Vyskytuje se v

běženecký: das Flüchtlingslagerběženecký tábor

koncentrační: das Konzentrationslagerkoncentrační tábor

prázdninový: das Ferienlagerprázdninový tábor

stanový: das Zeltlagerstanový tábor

trestanecký: das Straflagertrestanecký tábor

uprchlický: das Flüchtlingslageruprchlický tábor

výcvikový: das Trainingslagervýcvikový tábor

zajatecký: das Gefangenenlagerzajatecký tábor

skautský: das Pfadfinderlagerskautský tábor

zavléct: Die Soldaten schleppten die Gefangenen ins Lager.Vojáci zavlekli zajatce do tábora.

tábor: das Flüchtlingslageruprchlický tábor