Hlavní obsah

smích

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (projev pobavení) das Lachen, das Gelächterválet se smíchysich vor Lachen kullernPřišlo mi to k smíchu.Es kam mir zum Lachen vor.
  2. (výsměch) der Spottbýt komu pro smíchj-m zum Spott sein

Vyskytuje se v

křečovitý: der Lachkrampfkřečovitý smích

nervózní: nervöses Lachennervózní smích

opilý: betrunkenes Lachen/betrunkener Schrittopilý smích/krok

umělý: künstliches Lächelnpřen. umělý smích

zalknout se: Er ist vor Lachen fast erstickt.Div se nezalkl smíchy.

koření: Lachen ist die Würze des Lebens.přen. Smích je kořením života.

prohýbat se: sich vor Lachen biegenprohýbat se smíchy

udusit se: Sie erstickte fast vor Lachen.Málem se udusila smíchy.

válet se: sich vor Lachen wälzenválet se smíchy

zamrznout: Das Lachen erstarb ihm auf den Lippen.přen. Smích mu zamrzl na rtech.

Träne: Tränen lachenplakat smíchy

prusten: vor Lachen prustenprskat smíchem

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

schreien: Die Zuschauer schrien vor Lachen.Posluchači řvali smíchy.

wälzen: sich vor Lachen wälzenválet se smíchy

zerreißen: hovor. Meinen Bruder zerreißt es fast (vor Lachen).Můj bratr se může potrhat smíchy.

smích: j-m zum Spott seinbýt komu pro smích