Hlavní obsah

selbstständig, selbständig

Vyskytuje se v

činný: osoba samostatně výdělečně činnáder/die selbstständig Erwerbstätige

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.