Hlavní obsah

schwören

Vyskytuje se v

přísahat: Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.Přísahám, že mluvím pravdu.

věrnost: j-m Treue schwörenpřísahat komu věrnost

schwören: j-m Rache schwörenpřísahat pomstu komu