Hlavní obsah

schrauben

Vyskytuje se v

Schraube: eine linksgängige Schraubešroub s levým závitem

připevněný: mit der Schraube befestigtpřipevněný šroubem

šroub: eine Schraube anziehen/lockernutáhnout/uvolnit šroub

utáhnout: eine Schraube anziehen/andrehenutáhnout šroub

vyčnívat: Die Schrauben ragen über die Oberfläche der Platte heraus.Šrouby vyčnívají nad povrch desky.

vytočit: eine Schraube herausdrehenvytočit šroubek