Hlavní obsah

Schraube

Vyskytuje se v

připevněný: připevněný šroubemmit der Schraube befestigt

šroub: utáhnout/uvolnit šroubeine Schraube anziehen/lockern

utáhnout: utáhnout šroubeine Schraube anziehen/andrehen

vyčnívat: Šrouby vyčnívají nad povrch desky.Die Schrauben ragen über die Oberfläche der Platte heraus.

vytočit: vytočit šroubekeine Schraube herausdrehen