Hlavní obsah

scherzen

Vyskytuje se v

Scherz: ein schlechter Scherzšpatný vtip nepříjemnost

Scherz: Mach keinen Scherz!Nedělej si srandu!, To si děláš srandu!

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

drsný: drsný vtipein grober Scherz

vtipkovat: Rád vtipkuje.Er scherzt gern.

žertem: říci co žertemetw. aus Scherz sagen

žertovat: O tom se nežertuje.Darüber scherzt man nicht.

žert: dělat si z koho žertymit j-m Scherz treiben