Hlavní obsah

scherzen

Vyskytuje se v

scherzen: Sie belieben zu scherzen!To nemyslíte vážně!, Vy žertujete!

drsný: ein grober Scherzdrsný vtip

vtipkovat: Er scherzt gern.Rád vtipkuje.

žertem: etw. aus Scherz sagenříci co žertem

žertovat: Darüber scherzt man nicht.O tom se nežertuje.

žert: mit j-m Scherz treibendělat si z koho žerty

Scherz: ein schlechter Scherzšpatný vtip nepříjemnost