Hlavní obsah

postwendend

Příslovce

  • obratem v korespondencietw. postwendend zurückschickenposlat co obratem zpátky

Vyskytuje se v

obrat: pošt. obratempostwendend