Hlavní obsah

poranění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

otékat: Der verletzte Finger schwillt schnell an.Poraněný prst rychle otéká.

poraněný: ein verletzter Soldatporaněný voják

poranit: Ich habe mir den Finger verletzt.Poranil jsem si prst.

poranit se: Er verletzte sich am Kopf.Poranil se na hlavě.

zatrnout: Meine verletzte Hand erstarrte.Poraněná ruka mi zatrnula.

verletzen: Ich habe mir den Arm verletzt.Poranila jsem si ruku.

verwunden: ein Tier verwundenporanit zvíře

poranění: die Rückenmarkverletzungporanění míchy