Hlavní obsah

podrobit

Vyskytuje se v

výslech: j-n einem Verhör unterziehenpodrobit koho výslechu

mučení: den Häftling der Folter unterziehenpodrobit vězně mučení

odtučňovací: sich einer Abmagerungskur unterziehenpodrobit se odtučňovací kůře

Kontrolle: etw. einer Kontrolle unterziehenpodrobit co kontrole

fügen: Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

podrobit: násilím podmanit unterwerfen*, erobern, unterjochenpodrobit (si)