Hlavní obsah

parken

Odvozená slova

Park

Vyskytuje se v

auslaufen: Er parkte ein und ließ den Motor auslaufen.Zaparkoval a nechal motor doběhnout.

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

schrammen: das Auto beim Parken schrammenpoškrábat auto při parkování

schweifen: durch den Park schweifentoulat se parkem

umgestalten: einen Park zu einem Spielplatz umgestaltenpřeměnit park na hřiště

vorschriftswidrig: vorschriftswidrig parkenparkovat proti předpisům

francouzský: französischer Parkarchit. francouzský park

naproti: gegenüber dem Theater parkenzaparkovat naproti divadlu

odběhnout: Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.Pes nepozorovaně odběhl do parku.

zaběhat si: im Park joggenzaběhat si v parku

záhon: das Blumenbeet im Parkkvětinový záhon v parku

zaparkovat: das Auto auf dem Parkplatz parkenzaparkovat auto na parkovišti