Hlavní obsah

půlnoc

Vyskytuje se v

blízko: gegen Mitternachtblízko k půlnoci

být: Es war nach Mitternacht.Bylo po půlnoci.

o: um Mitternachto půlnoci

tlouct: Die Uhr schlägt Mitternacht.Hodiny tlučou půlnoc.

zwölf: (um) zwölf Uhr mittags/nachtsv poledne/o půlnoci

Mitternacht: um/gegen/nach Mitternachto/kolem/po půlnoci

ungefähr: Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück.Vrátí se kolem půlnoci.