Hlavní obsah

přepočet

Vyskytuje se v

přepočítat: Dollar in Euro umrechnenpřepočítat dolary na eura

přepočítat se: Da hast du dich verrechnet!V tom ses přepočítal!

um: sich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

přepočet: die Umrechnung von Dollars in Kronenpřepočet dolarů na koruny