Hlavní obsah

píle

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

napomenout: Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.Napomenul ho k větší píli.

neúnavný: unermüdlicher Fleißneúnavná píle

obraz: Muster an Fleiß seinbýt obrazem píle

ochabovat: im Fleiß ermattenochabovat v píli

zäh, zähe: sich mit zähem Fleiß erarbeitenvypracovat se houževnatou pílí

daraus: Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?

Fleiß: Ihr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

übertreffen: j-n an Fleiß/Intelligenz übertreffenpředčit koho pílí/inteligencí

unermüdlich: mit unermüdlichem Fleißs neúnavnou pílí

píle: die Emsigkeitmravenčí píle