Hlavní obsah

organizace, kniž. organisace

Vyskytuje se v

příspěvkový: der Zuschussbetriebpříspěvková organizace

vyzvědačský: die Spionageorganisationvyzvědačská organizace

špionážní: die Spionageorganisation/das Spionagenetzšpionážní organizace/síť

Organisation: die Organisation der Arbeiterorganizace pracovníků

organizace: die Gewerkschaftsorganisationodborová organizace