Hlavní obsah

national

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Front: die Nationale/revolutionäre FrontNárodní/revoluční fronta

národnostní: nationale Minderheitnárodnostní menšina

obrození: die nationale Wiedergeburtnárodní obrození

jednota: nationale Einheitnárodní jednota

konference: eine internationale/nationale Konferenzmezinárodní/celostátní konference

útisk: nationale/wirtschaftliche Unterdrückungnárodní/hospodářský útisk