Hlavní obsah

nástrojů

Vyskytuje se v

foukací: die Blasinstrumentefoukací nástroje

hudební: das Musikinstrument/die Musikschulehudební nástroj/škola

klávesový: das Tasteninstrumentklávesový nástroj

plechový: die Blechblasinstrumentehud. plechové nástroje

rohovina: die Horninstrumentenástroje z rohoviny

řezný: das Schnittwerkzeugřezný nástroj

žesťový: Blechblasinstrumentehud. žesťové nástroje

ladit: Die Instrumente klingen nicht zusammen.Hudební nástroje neladí dohromady.

nešikovný: ein unhandliches Gerätnešikovný nástroj

primitivní: primitive Werkzeugeprimitivní nástroje

sopránový: die Sopranstimme/das Sopraninstrumentsopránový hlas/nástroj

nástroj: die Musikinstrumentehudební nástroje