Hlavní obsah

mucken

Pomnožné podstatné jméno

Vyskytuje se v

Mucken: (seine) Mucken habenmít (své) mouchy

Mucks: keinen Mucks machenani nemuknout