Hlavní obsah

morálně

Příslovce

  • moralischmorálně vyspělý člověkein moralisch reifer Mensch

Vyskytuje se v

morální: die Moralpredigtmorální napomínání

nemorální: unmoralische Gesellschaftnemorální společnost

převaha: körperliche/geistige/moralische Überlegenheittělesná/duševní/morální převaha

morálně: ein moralisch reifer Menschmorálně vyspělý člověk