Hlavní obsah

mehrberuflich

Nechtěli jste hledat:

mehrenrozmnožovat, množit, zvětšovat, rozšiřovat

vielmnohý, mnohá, mnohé

mehrbändigvícesvazkový

Mehrbelastungvětší zatížení, přetížení

mehrdeutignejednoznačný, zavádějící

Mehrdeutigkeitmnohoznačnost, víceznačnost

mehrdimensionalmnohodimenzionální, vícerozměrný

Mehrehepolygamie, mnohomanželství

mehrerleiněkolikerý, různý, vícero

mehrfachněkolikanásobný, vícenásobný

mehrfachbehinderts kombinovaným postižením