Hlavní obsah

lecken

Vyskytuje se v

Arsch: Leck mich am Arsch!Polib mi prdel!

zehn: sich alle zehn Finger nach etw. leckenolíznout si všech deset (prstů) mít něco rád

lecken: Ein Behälter leckt.Nádoba prosakuje.

lecker: přen. ein leckeres Mädchenhezké děvče

lahodný: leckeres Getränk/köstliches Gerichtlahodný nápoj/pokrm

lízat: Die Katze leckt sich ihre Wunde.Kočka si líže ránu.

líznout (si): Leck mal!Lízni si!

olíznout: Blut vom Finger leckenolíznout krev z prstu

prosakovat: Der Blumentopf leckt.Květináč prosakuje.

vlézt: Du kannst mich mal., Leck mich!zhrub. Vlez mi někam.

drápek: sich nach j-m/etw. die Finger leckenpřen. brousit si drápky na koho/co

políbit: Leck mich am Arsch!vulg. Polib mi prdel!

Ärmel: Leck mich am Ärmel!Polib mi prdel!