Hlavní obsah

kandidát

Vyskytuje se v

lustrovat: die Kandidaten für den Senat überprüfenlustrovat kandidáty do senátu

spíkr: der Sprecher des Präsidentenkandidatenspíkr prezidentského kandidáta

vyvěsit: eine Bewerberliste aushängenvyvěsit seznam kandidátů

žhavý: ein heißer Kandidatpřen. žhavý kandidát

parteilich: ein parteilich ungebundener Kandidat(stranicky) nezávislý kandidát

Aufstellung: die Aufstellung eines Kandidatenjmenování kandidáta

stimmen: für/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta

kandidát: der Wahlkandidatvolební kandidát