Hlavní obsah

jetzig

Vyskytuje se v

Arbeitgeber: mein jetziger Arbeitgebermůj nynější zaměstnavatel

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

Stand: der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumu

nynější: jetzige Verhältnissenynější poměry

přítomný: jetziger Augenblickpřítomný okamžik