Hlavní obsah

jaro

Vyskytuje se v

pražský: das Musikfestival Prager Frühlinghudební festival Pražské jaro

letos: dieses Jahr im Frühlingletos na jaře

počátkem: Es passierte zu Beginn des Frühlings.Stalo se to počátkem jara.

příchod: der Einzug des Frühlings/Winterspříchod jara/zimy

tady: Der Frühling ist schon da.Jaro už je tady.

takhle: Es war so im frühen Frühling.Bylo to takhle brzo na jaře.

zavítat: Endlich ist der Frühling bei uns eingekehrt.Konečně k nám zavítalo jaro.

zpozdit se: Der Frühling hat sich dieses Jahr verzögert.Jaro se letos zpozdilo.

vlaštovka: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

jaro: im Frühlingna jaře