Hlavní obsah

heutzutage

Vyskytuje se v

dnes: Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.Dnes jsou jiné poměry.