Hlavní obsah

glazura

Nechtěli jste hledat:

Glaubwürdigkeitvěrohodnost, hodnověrnost, důvěryhodnost

glazialglaciální

Glazialdoba ledová, glaciál

gleichstejný, identický, bez rozdílu

gleichhned, ihned, okamžitě

gleichaltrigstejného věku, stejně starý

gleichartigstejnorodý, podobný, stejného druhu

Gleichartigkeitstejnorodost, homogennost

gleichbedeutendstejného významu, (prakticky) stejný

Gleichberechtigungrovnoprávnost, rovnost