Hlavní obsah

forschen

Sloveso

  1. nach j-m/etw. pátrat po kom/čem po svém původu ap.nach der Wahrheit forschenpátrat po pravdě
  2. bádat, zkoumat v oblasti jaderné fyziky ap.

Vyskytuje se v

forschen: nach der Wahrheit forschenpátrat po pravdě

výzkumný: der Forscher, der Forschungsarbeitervýzkumný pracovník

vykračovat (si): forsch ausschreitenvykračovat rázně

výzkumník: Die Forscher testen ein neues Medikament.Výzkumníci testují nový lék.

vyznamenat: einen Forscher mit dem Nobelpreis auszeichnenvyznamenat badatele Nobelovou cenou

forsch: forsch an etw. herangehenrozhodně se pustit do čeho