Hlavní obsah

Forschung

Vyskytuje se v

Objekt: ein Objekt der Forschungobjekt výzkumu

Stand: der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumu

plošný: flächenhafte Forschungplošný výzkum

pokročilý: eine fortgeschrittene wissenschaftliche Forschungpokročilý vědecký výzkum

stagnovat: Die Forschung stagniert.Výzkum stagnuje.

výzkum: sich der Forschung widmenvěnovat se výzkumu