Hlavní obsah

formálně

Příslovce

  1. (po stránce formy) formal
  2. (podle zvyklostí) formal, formellformálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

Vyskytuje se v

formální: die Formallogiklog. formální logika

náležitost: formale Vertragsbestandteileformální náležitosti smlouvy

neformální: informelles Treffenneformální setkání

představení: eine formelle Vorstellungformální představení

záležitost: reine Formsachečistě formální záležitost

formal: einen formalen Einwand erhebenvznést formální námitku

formálně: j-n förmlich um die Hand bittenformálně požádat koho o ruku