Hlavní obsah

fernliegen

Slovesolag fern, h./SüD,ÖrD,SwDi. ferngelegen

  • j-m/etw. být cizí komu, mít daleko od čeho o jednání, myšlení ap.Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.