Hlavní obsah

erweitern

Vyskytuje se v

obzor: seinen Horizont erweiternrozšířit svůj obzor

odbyt: Absatz steigern/erweiternzvýšit/rozšířit odbyt

znalost: seine Kenntnisse erweiternrozšířit si znalosti