Hlavní obsah

ernten

Sloveso

Vyskytuje se v

unreif: unreifes Obst erntensklízet nezralé ovoce

Vorschusslorbeer: Vorschusslorbeeren erntenpředčasně sklízet vavříny

auswirken: Das kalte Wetter wird sich negativ auf die Ernte auswirken.Chladné počasí se negativně odrazí na úrodě.

bohatý: eine reiche Erntebohatá úroda

loňský: vorjährige Ernteloňská sklizeň

sklidit: die Ernte einbringensklidit úrodu

sklízet: Kartoffeln erntensklízet brambory

svézt: die Ernte einbringensvézt úrodu

úroda: die Ernte einbringensklidit úrodu

vydařený: gut geratene Erntevydařená sklizeň

sít: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.