Hlavní obsah

erbringen

Slovesoerbrachte, h. erbracht

  1. přinést zlepšení, výsledek ap.
  2. obstarat, sehnat peníze ap.často se užívá ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesadie Beweise erbringenpodat důkazy, dokázat

Vyskytuje se v

Beweis: den Beweis für etw. erbringenpodat důkaz čeho

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

důkaz: podat důkazeinen Beweis erbringen