Hlavní obsah

entledigen

Sloveso

  1. j-n/sich j-s/etw. zbavit koho/se koho/čeho pronásledovatele, dluhů ap.
  2. sich entledigen etw. Gen odložit si co šaty u doktora ap.
  3. sich entledigen etw. Gen vyřídit co, zhostit se čeho práce ap.