Hlavní obsah

enorm

Vyskytuje se v

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho