Hlavní obsah

einzeln

Přídavné jméno

  • jednotlivý návštěvník ap.etw. einzeln verpackenzabalit co jednotlivě

Vyskytuje se v

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.

jednotlivě: přicházet jednotlivěeinzeln kommen

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

ojedinělý: ojedinělé chybyeinzeln stehende Fehler

předcvičovat: předcvičit každý pohyb zvlášťjede Bewegung einzeln vorturnen

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.