Hlavní obsah

einzeln

Přídavné jméno

  • jednotlivý návštěvník ap.etw. einzeln verpackenzabalit co jednotlivě

Vyskytuje se v

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.

jednotlivě: einzeln kommenpřicházet jednotlivě

jednotlivý: in einzelnen Fällenv jednotlivých případech

ojedinělý: einzeln stehende Fehlerojedinělé chyby

předcvičovat: jede Bewegung einzeln vorturnenpředcvičit každý pohyb zvlášť

trousit se: Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.Žáci se trousí ze školy.

einzeln: etw. einzeln verpackenzabalit co jednotlivě