Hlavní obsah

dvůr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domu) der Hofdlážděný dvůrgepflasterter Hofvjet do dvorain den Hof fahren
  2. (sídlo vládce ap.) der Hofcísařský dvůrder Kaiserhof
  3. (soudní) der Gerichtshof

Vyskytuje se v

nafoukaný: in den Hof angewehtes Laublistí nafoukané do dvora

shlédnout: vom Fenster auf den Hof heruntersehenshlédnout z okna na dvůr

vjet: Fahren Sie in den Hof hinein.Vjeďte do dvora.

zavézt: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

Hof: Wäsche im Hof aufhängenpověsit prádlo na dvoře

Kaiser: am Hofe Kaiser Karls IV.na dvoře císaře Karla IV.

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

hinausführen: Diese Tür führt in den Hof hinaus.Tyto dveře vedou do dvora.

schleifen: Er schleifte die Kiste über den Hof.Vlekl bednu přes dvůr.

über: über den Hof gehenjít přes dvůr

dvůr: der Kaiserhofcísařský dvůr