Hlavní obsah

drohen

Vyskytuje se v

Selbstmord: mit Selbstmord drohenvyhrožovat sebevraždou

versagen: Sein Herz droht zu versagen.Hrozí, že mu selže srdce.

hrozit: j-m mit einer Strafe drohenhrozit komu trestem

pěst: j-m mit der Faust drohenhrozit komu pěstí

ukazovák: j-m mit dem Zeigefinger drohenpohrozit komu ukazovákem

vyhrožovat: Er droht den Angestellten mit Entlassung.Vyhrožuje zaměstnancům propuštěním.

zaťatý: mit geballten Fäusten drohenhrozit zaťatými pěstmi

zbořit se: Das Haus drohte einzufallen.Hrozilo, že se dům zboří.