Hlavní obsah

Drohung

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

akut: für j-n eine akute Drohung vorstellenpředstavovat pro koho akutní ohrožení

hrozba: j-s Drohungen nicht fürchtennebát se hrozeb koho

postrašit: j-n mit Drohungen schreckenpostrašit koho výhrůžkami

zastrašit: Ich lasse mich durch seine Drohungen nicht einschüchtern.Nenechám se jeho výhrůžkami zastrašit.

Drohung: leere Drohungenplané hrozby