Hlavní obsah

Drohung

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

akut: für j-n eine akute Drohung vorstellenpředstavovat pro koho akutní ohrožení

hrozba: nebát se hrozeb kohoj-s Drohungen nicht fürchten

postrašit: postrašit koho výhrůžkamij-n mit Drohungen schrecken

zastrašit: Nenechám se jeho výhrůžkami zastrašit.Ich lasse mich durch seine Drohungen nicht einschüchtern.