Hlavní obsah

draußen

Vyskytuje se v

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

turnen: Wir turnen heute draußen.Dneska budeme cvičit venku.

být: Venku je zima.Draußen ist es kalt.

fučet: Venku fučí.Draußen windet es.

krápat: Venku krápe.Es tröpfelt draußen.

krásně: Venku je krásně.Draußen ist es schön.

mokro: Venku je mokro.Draußen ist es nass.

ochlazovat se: Venku se postupně ochlazuje.Draußen wird es allmählich kühler.

pěkně: Venku je pěkně.Draußen ist es schön.

řádit: Venku řádí bouře.Das Gewitter tobt draußen.

svištět: Venku sviští silný vítr.Draußen pfeift ein starker Wind.

teplo: Venku je celkem teplo.Draußen ist es ziemlich warm.

venku: Jak je venku?Wie ist es draußen?

zešeřit se: Venku se náhle zešeřilo.Plötzlich wurde es draußen düster.

zuřit: Venku zuří bouře.Draußen tobt ein Sturm.

zvenku: Přišel zvenku.Er kam von draußen.