Hlavní obsah

dampfen

Vyskytuje se v

antreiben: eine Turbine durch Dampf antreibenpohánět turbínu párou

ableiten: den Dampf ableitenodvádět páru

dämpfen: Gemüse dämpfendusit zeleninu

jít: Aus dem Topf steigt der Dampf.Z hrnce jde pára.

tlumit: die Stimme dämpfentlumit hlas

útlum: gedämpft seinbýt v útlumu

utlumit: j-s Zorn dämpfenutlumit čí hněv

výpar: giftige Dämpfe einatmenvdechovat jedovaté výpary

zamlžit: Der Dampf hat seine Brille beschlagen.Pára mu zamlžila brýle.