Hlavní obsah

dämpfen

Vyskytuje se v

tlumit: die Stimme dämpfentlumit hlas

útlum: gedämpft seinbýt v útlumu

utlumit: j-s Zorn dämpfenutlumit čí hněv

výpar: giftige Dämpfe einatmenvdechovat jedovaté výpary

dämpfen: Gemüse dämpfendusit zeleninu