Hlavní obsah

brnět

Nedokonavé sloveso

  • prickelnBrní mě noha.Mir ist das Bein eingeschlafen.

Vyskytuje se v

ansässig: ansässig in Brünnse sídlem/s bydlištěm v Brně

einschlafen: Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.Brněla mě ruka.

gebären: Ich wurde am 7. Juni 1967 in Brünn geboren.Narodil jsem se 7. června 1967 v Brně.

Sitz: mit Sitz in Brünnse sídlem v Brně

brnět: Mir ist das Bein eingeschlafen.Brní mě noha.