Hlavní obsah

bláto

Vyskytuje se v

bořit se: im Morast einsinkenbořit se do bláta

klouzat: Der Schlamm ist schlüpfrig.Bláto klouže.

lepit se: Der Schlamm pappt an den Schuhen.Bláto se lepí na boty.

nalepit se: Der Schlamm klebte an den Schuhen.Bláto se nalepilo na boty.

plesknout sebou: in den Schlamm (hin)plumpsenplesknout sebou do bláta

pocákat: einen Fußgänger mit Schlamm bespritzenpocákat chodce blátem

praštit sebou: Das Kind warf sich in den Schlamm.Dítě sebou praštilo do bláta.

šlapat: in den Schmutz tretenšlapat do bláta

ucpat: Der Schlamm hat den Kanal verstopft.Bláto ucpalo kanál.

zaneřáděný: mit Schlamm verunreinigte Schuheboty zaneřáděné blátem

zastříkat: einen Fußgänger mit Schlamm bespritzenzastříkat chodce blátem

louže: vom Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

vláčet: j-n/etw. in den Schmutz zerrenpřen. vláčet koho/co blátem

Dreck: mit Dreck verschmiert seinbýt umazaný od bláta

einsinken: bis über die Knie im Schlamm einsinkenzapadnout do bláta až nad kolena

treten: in den Morast tretenšlápnout do bláta

versinken: im Schlamm/Schnee versinkenbořit se do bláta/sněhu

bláto: j-n/etw. mit Morast bespritzenpostříkat koho/co blátem