Hlavní obsah

besetzt

Vyskytuje se v

obsadit: Es ist belegt/besetzt.Je obsazeno.

obsazený: besetzter Parkplatzobsazené parkoviště

role: schlecht besetzte Rollešpatně obsazená role

besetzen: Es ist besetzt.Je obsazeno. telefonní linka