Hlavní obsah

berauschen

Vyskytuje se v

wirken: Das Getränk wirkte berauschend.Nápoj měl opojný účinek.

omámit: Ich war von der Musik ganz berauscht.Byl jsem tou hudbou úplně omámen.

berauschen: sich berauschenan etw. Dat opít se, opájet se čím alkoholem ap.